Kamerstuk 34008-24

Motie van het lid Krol over toegang tot het pensioenregister voor alle gepensioneerden

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-24.html
ID: 34008-24

20,1 %
79,9 %

Van Vliet

GrKÖ

CDA

SGP

CU

SP

D66

PVV

50PLUS

VVD

PvdA

Klein

GL

GrBvK

PvdD


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat personen die per de ingangsdatum van de wet al gepensioneerd zijn geen toegang zullen krijgen tot het pensioenregister en personen die na de ingangsdatum gepensioneerd worden wel toegang krijgen tot het pensioenregister;

verzoekt de regering, alle gepensioneerden nu en in de toekomst op gelijke wijze toegang te bieden tot het pensioenregister en de hierin aanwezige informatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol