Kamerstuk 34008-20

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een uniforme rekenwijze voor de uitvoeringskosten van pensioenfondsen

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66), Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-20.html
ID: 34008-20

100,0 %
0,0 %

GrKÖ

GL

SP

SGP

CDA

GrBvK

Van Vliet

VVD

CU

50PLUS

PVV

PvdD

D66

Klein

PvdA


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet de uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Omtzigt

Krol