Stemming

Motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen

100,0 %
0,0 %


Van Vliet

Klein

CDA

SGP

PvdD

50PLUS

D66

PVV

GrKÖ

SP

GL

CU

PvdA

GrBvK

VVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S.

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel Pensioencommunicatie een stap vooruit is wat betreft de communicatie en informatie-uitingen richting de deelnemers;

van mening dat het voor de volledigheid en begrijpbaarheid van belang is om in de toekomst de informatie-uitingen nog verder te verbeteren;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te bekijken om in de toekomst de diverse informatiekanalen (zoals het UPO, het pensioenregister, de website van pensioenuitvoerders en Pensioen 1-2-3) te harmoniseren en de Kamer hierover uiterlijk eind dit jaar te informeren;

verzoekt de regering om, zo snel mogelijk ook derde-pijlerproducten, zoals lijfrentes, toe te voegen aan het pensioenregister, de toegankelijkheid voor gepensioneerden mogelijk te maken, en over de voortgang hiervan de Kamer voor het eind van het jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Vermeij

Van Weyenberg

Krol

Omtzigt

Ulenbelt


Motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen

2015-02-25
Dossier: 34008
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Paul Ulenbelt (SP), Helma Lodders (VVD), Henk Krol (50PLUS), Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-19.html