Stemming

Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. (t.v.v. 34008, nr. 27) over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

71,1 %
28,9 %


SGP

CU

GrBvK

PvdD

PVV

GrKÖ

D66

50PLUS

CDA

GL

VVD

SP

Van Vliet

PvdA

Klein


Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met dit wetsvoorstel de pensioencommunicatie ingrijpend gewijzigd wordt;

overwegende dat goede voorafgaande uitleg van de vernieuwde pensioencommunicatie zal kunnen bijdragen aan het succes daarvan;

roept de regering op, zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de pensioensector, brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren over het pensioen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Van Weyenberg

Omtzigt

Ulenbelt

Vermeij

Madlener


Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. (t.v.v. 34008, nr. 27) over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

2015-02-26
Dossier: 34008
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP), Barry Madlener (PVV), Roos Vermeij (PvdA), Pieter Omtzigt (CDA), Henk Krol (50PLUS), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-31.html