Stemming

Amendement van de leden Lodders en Vermeij dat ertoe strekt het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken

89,9 %
10,1 %


PVV

GrKÖ

CU

PvdA

50PLUS

D66

SP

GrBvK

Van Vliet

Klein

GL

PvdD

CDA

SGP

VVD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN VERMEIJ

Ontvangen 23 februari 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel N, wordt aan het voorgestelde artikel 49, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie.

II

In artikel II, onderdeel M, wordt aan het voorgestelde artikel 60, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken. Dat zorgt ervoor dat de uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders niet onnodig hoog oplopen. Tegelijkertijd heeft een deelnemer nog genoeg mogelijkheden om te wisselen wanneer hij of zij dat wil.

Hiertoe wordt aan het voorgestelde artikel 49, eerste lid, van de Pensioenwet en aan het voorgestelde artikel 60, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling een volzin toegevoegd.

Lodders Vermeij


Amendement van de leden Lodders en Vermeij dat ertoe strekt het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken

2015-02-23
Dossier: 34008
Indiener(s): Helma Lodders (VVD), Roos Vermeij (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-9.html