Kamerstuk 34008-22

Motie van het lid Ulenbelt over compenseren van de korting voor mensen die geen recht meer hebben op AOW-partnertoeslag

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-22.html
ID: 34008-22

25,5 %
74,5 %

GrKÖ

Klein

PVV

Van Vliet

VVD

GrBvK

CU

CDA

D66

SGP

50PLUS

GL

PvdA

SP

PvdD


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ABP geen aanvulling AOW-partnertoeslag meer geeft aan mensen die sinds 1 januari 2015 geen recht meer hebben op de AOW-partnertoeslag;

constaterende dat hierdoor circa 20.000 gepensioneerden bij het ABP geheel onverwacht te maken krijgen met een korting van 10% tot 15%;

verzoekt de regering, haar invloed in het ABP te gebruiken om deze onverwachte korting ongedaan te maken of te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt