Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Vermeij over een variant in het pensioenregister gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd

100,0 %
0,0 %


GrBvK

Van Vliet

PVV

50PLUS

PvdD

SP

CDA

VVD

D66

Klein

GrKÖ

CU

PvdA

GL

SGP


Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN VERMEIJ

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de AOW-leeftijd vanaf 2024 voor iedereen geboren na 31 december 1956 wordt gekoppeld aan de levensverwachting;

overwegende dat het belangrijk is ook in het pensioenregister inzicht te bieden in de te verwachten AOW-leeftijd, op een wijze die de Sociale Verzekeringsbank nu al doet op zijn website;

verzoekt de regering, voor mensen in het pensioenregister een variant op te nemen gebaseerd op hun verwachte AOW-leeftijd en de Kamer voor 1 mei 2015 over de uitvoering van deze motie te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Vermeij


Motie van de leden Van Weyenberg en Vermeij over een variant in het pensioenregister gebaseerd op de verwachte AOW-leeftijd

2015-02-25
Dossier: 34008
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-21.html