Stemming

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

100,0 %
0,0 %


CU

VVD

SP

D66

PvdD

PVV

SGP

GL

GrKÖ

GrBvK

Klein

Van Vliet

PvdA

CDA

50PLUS