Kamerstuk 34008-9

Amendement van de leden Lodders en Vermeij dat ertoe strekt het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 23 februari 2015
Indiener(s): Roos Vermeij (PvdA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-9.html
ID: 34008-9

89,9 %
10,1 %

D66

Klein

SP

GrBvK

PVV

GL

PvdD

Van Vliet

GrKÖ

CDA

50PLUS

SGP

CU

PvdA

VVD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LODDERS EN VERMEIJ

Ontvangen 23 februari 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel N, wordt aan het voorgestelde artikel 49, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie.

II

In artikel II, onderdeel M, wordt aan het voorgestelde artikel 60, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Er wordt ten hoogste eenmaal per jaar gewisseld tussen schriftelijke verstrekking en elektronische verstrekking van de informatie.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het wisselen tussen digitale en schriftelijke verstrekking van informatie door de pensioenuitvoerder hooguit eenmaal per jaar mogelijk te maken. Dat zorgt ervoor dat de uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders niet onnodig hoog oplopen. Tegelijkertijd heeft een deelnemer nog genoeg mogelijkheden om te wisselen wanneer hij of zij dat wil.

Hiertoe wordt aan het voorgestelde artikel 49, eerste lid, van de Pensioenwet en aan het voorgestelde artikel 60, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling een volzin toegevoegd.

Lodders Vermeij