Kamerstuk 34008-27

Motie van het lid Krol c.s. over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Henk Krol (50PLUS), Pieter Omtzigt (CDA), Roos Vermeij (PvdA), Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-27.html
ID: 34008-27
Wijzigingen: 34008-31

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KROL C.S.

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met dit wetsvoorstel de pensioencommunicatie ingrijpend gewijzigd wordt;

overwegende dat goede voorafgaande uitleg van de vernieuwde pensioencommunicatie zal kunnen bijdragen aan het succes daarvan;

roept de regering op, zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de pensioensector, brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren over het pensioen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Van Weyenberg

Omtzigt

Ulenbelt

Vermeij