Kamerstuk 34008-31

Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. (t.v.v. 34008, nr. 27) over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)


71,1 %
28,9 %

SGP

CU

Klein

GL

D66

VVD

50PLUS

GrBvK

SP

Van Vliet

PvdA

CDA

PvdD

PVV

GrKÖ


Nr. 31 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 5 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met dit wetsvoorstel de pensioencommunicatie ingrijpend gewijzigd wordt;

overwegende dat goede voorafgaande uitleg van de vernieuwde pensioencommunicatie zal kunnen bijdragen aan het succes daarvan;

roept de regering op, zo spoedig mogelijk en in goed overleg met de pensioensector, brede voorlichting te geven over de nieuwe wijze van communiceren over het pensioen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Van Weyenberg

Omtzigt

Ulenbelt

Vermeij

Madlener