Gepubliceerd: 23 februari 2015
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-10.html
ID: 34008-10
Origineel: 34008-2

Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 februari 2015

Het voorstel wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel II, onderdeel A, wordt in onderdeel 2 in de wijzigingsopdracht «vierde lid» vervangen door «derde lid» en wordt voor de tekst van het lid «4» vervangen door «3».

2

In artikel II, onderdeel Q, wordt in onderdeel 2 in het eerste lid dat aan artikel 214 wordt toegevoegd «onderdeel N» vervangen door: onderdeel K.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat twee technische correcties.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma