Kamerstuk 34008-12

Amendement van het lid Krol dat ertoe strekt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht

Dossier: Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-12.html
ID: 34008-12

23,5 %
76,5 %

VVD

CU

GrKÖ

50PLUS

PvdD

PVV

PvdA

GL

D66

CDA

SP

Klein

Van Vliet

GrBvK

SGP


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KROL

Ontvangen 25 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, onderdeel 1, vervalt in het voorgestelde eerste lid, onderdeel c, «en», wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken.

II

In artikel II, onderdeel B, onderdeel 1, vervalt in het voorgestelde eerste lid, onderdeel c, «en», wordt aan het slot van onderdeel d de punt vervangen door «; en» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht (UPO). Indiener vindt het niet wenselijk dat deelnemers primaire met elkaar samenhangende informatie (opgebouwde pensioenaanspraken / te verwachten pensioenuitkering) verspreid over verschillende plaatsen moeten gaan raadplegen.

Wetstechnisch wordt dit als volgt vormgegeven. De inhoud van het huidige artikel 38, eerste lid, onderdeel b, van de Pensioenwet, wordt met dit amendement gehandhaafd en opgenomen in artikel 38, eerste lid, onderdeel e, van de Pensioenwet. Hetzelfde wordt geregeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb); de inhoud van het in het wetsvoorstel geschrapte artikel 49, eerste lid, onderdeel b van de Wvb wordt met dit amendement opgenomen in artikel 49, eerste lid, onderdeel e van de Wvb.

Krol