Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een uniforme rekenwijze voor de uitvoeringskosten van pensioenfondsen

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdD

VVD

GrKÖ

Van Vliet

SP

PvdA

CDA

D66

GL

SGP

GrBvK

Klein

CU

50PLUS


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 25 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet de uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Omtzigt

Krol


Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een uniforme rekenwijze voor de uitvoeringskosten van pensioenfondsen

2015-02-25
Dossier: 34008
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34008-20.html