Wetsvoorstel 31706 - 16 september 2008
Indieners: Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA), Jet Bussemaker (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 25 november 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een algemeen overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport