Gepubliceerd: 20 maart 2012
Indiener(s): Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-55.html
ID: 31706-55

Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2012

Tijdens het AO van 19 april 2011 (Kamerstuk 31 706, nr. 52) heb ik toegezegd om nogmaals de criteria te bezien die door de Taskforce Linschoten niet zijn meegenomen in hun voorstellen in 2009. Naar aanleiding daarvan heb ik onderzoeksbureau De Praktijk de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de doorontwikkeling en de verbetering van de afbakening van de Wtcg. Graag wil ik de resultaten van het onderzoek met u delen.1

Ik zal het rapport bestuderen en neem de bevindingen mee in de brief met de eerder aangekondigde integrale visie over de toekomst van de Wtcg die u in het voorjaar zult ontvangen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers