Kamerstuk 31706-22

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten; Brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dossier: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Gepubliceerd: 24 november 2008
Indiener(s):
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-22.html
ID: 31706-22

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 22
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2008

Met deze brief bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën een derde nota van wijziging aan op het voorstel van wet houdende Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).

Tevens zend ik u het concept van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten1. De voor de afbakening van de rechthebbenden wezenlijke elementen zijn in de concept-regeling opgenomen; ik maak echter de aantekening dat enige technische elementen daarvan nog nader moeten worden uitgewerkt en dat de regeling wetgevingstechnisch nog moet worden gefinaliseerd.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.