Kamerstuk 31706-25

Motie Leijten over de fiscale aftrekbaarheid van de aanvullende zorgverzekering

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


43,3 %
56,7 %

PvdD

CU

SP

VVD

D66

CDA

GL

PVV

Verdonk

PvdA

SGP


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 25
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor veel mensen met lage inkomens, waaronder ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, een aanvullende zorgverzekering moeizaam te betalen is;

verzoekt de regering de aanvullende zorgverzekering fiscaal aftrekbaar te houden in de buitengewone uitgavenregeling in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten