Stemming

Motie Omtzigt c.s. over één webportal voor informatie over de nieuwe regeling

83,3 %
16,7 %


VVD

PVV

SP

CU

SGP

CDA

GL

PvdA

D66

PvdD

Verdonk


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 27
MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering één nieuwe wet invoert voor compensatie van chronisch zieken en gehandicapten, waarbij meerdere departementen en uitvoeringsorganisaties betrokken zijn;

van mening, dat goede informatie snel en duidelijk beschikbaar moet zijn;

verzoekt de regering één webportal in te richten, waarop alle informatie over de nieuwe regeling beschikbaar is, inclusief:

– informatie over de fiscale compensatie;

– informatie over wie in aanmerking komt voor de CAK-forfaits;

– standaardbrieven om informatie te vragen over de CAK-forfaits aan het CAK, zo mogelijk in digitale vorm;

– standaardbrieven om het zorggebruik op te vragen bij de verzekeraar, gemeente, CAK of CIZ, zo mogelijk in digitale vorm;

– informatie over de verlaagde bijdragen AWBZ en Wmo en de wijze waarop de korting verrekend kan worden;

– informatie over de overgangsregeling voor de eigen bijdragen;

– informatie over de gevolgen van de operatie voor de toeslagen en de mogelijkheid om het voorschot op de toeslagen aan te passen;

en verzoekt tevens ervoor te zorgen dat deze portal volledig drempelloos toegankelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Tang


Motie Omtzigt c.s. over één webportal voor informatie over de nieuwe regeling

2008-11-19
Dossier: 31706
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting economie financiën ict netwerken organisatie en beleid ruimte en infrastructuur zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-27.html