Stemming

Motie Tang c.s. over registratie van het gebruik van een rolstoel of vergelijkbaar hulpmiddel

67,3 %
32,7 %


GL

VVD

SGP

D66

PvdD

Verdonk

CDA

PvdA

SP

CU

PVV


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 28
MOTIE VAN HET LID TANG C.S.

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de afbakening van chronisch zieken en gehandicapten beter is geworden maar nog steeds beter kan;

constaterende, dat zonder twijfel gebruik van een rolstoel of een vergelijkbaar hulpmiddel, onder meer detecteerbaar via een recht op een Valyspas of een gehandicaptenparkeerkaart, in die afbakening een plaats zullen krijgen en zullen moeten krijgen;

verzoekt het kabinet om het gebruik van een rolstoel of vergelijkbaar hulpmiddel, eventueel via het recht op een Valyspas of een gehandicaptenparkeerkaart, te registeren zodat deze registratie al in 2010 betrokken kan worden bij het toekennen van de forfaitaire vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten over 2009;

verzoekt het kabinet tevens om met gemeenten in overleg te treden en daarbij de mogelijkheid te betrekken dat gemeentes kunnen vooroplopen in het leveren van gegevens aan een landelijk gestandaardiseerde registratie van gebruik van rolstoelen en vergelijkbare hulpmiddelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tang

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Omtzigt


Motie Tang c.s. over registratie van het gebruik van een rolstoel of vergelijkbaar hulpmiddel

2008-11-19
Dossier: 31706
Indiener(s): Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Pieter Omtzigt (CDA), Paul Tang (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiën geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-28.html