Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

609 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
7 augustus 2023 - 25 september 2023
Het bericht ‘Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatiënten, maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut’
Judith Tielen (VVD)
Kuipers
14 augustus 2023 - 1 september 2023
De goedkeuring van de FDA voor het voorschrijven van Ivermectine als behandeling tegen Covid-19
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
6 juni 2023 - 23 augustus 2023
Het niet uitvoeren van de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen.
Eva van Esch (PvdD), Corinne Ellemeet (GL)
Kuipers
17 juli 2023 - 17 augustus 2023
Het bericht ‘Nieuwe strategie tabaksfabrikanten: investeren in medicijnen voor rokers’
Rudmer Heerema (VVD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)

Alle
20 november 2023
Het voorkomen van medicijnresten in het water
Eva van Esch (PvdD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Kuipers
17 november 2023
Twee lopende acties om via crowdfunding geld in te zamelen voor een kankerbehandeling
Fleur Agema (PVV)
Kuipers
6 november 2023
De GDV-bekostiging voor apotheken
Joba van den Berg-Jansen (CDA)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
19 oktober 2023
De ontwikkeling van medicijnen door ziekenhuizen
Jimmy Dijk (SP)
Kuipers
12 oktober 2023
De zorg en ondersteuning van ALS-patiënten
Harry Bevers (VVD), Judith Tielen (VVD)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Kuipers
14 augustus 2023 - 1 september 2023
De goedkeuring van de FDA voor het voorschrijven van Ivermectine als behandeling tegen Covid-19
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
7 augustus 2023 - 25 september 2023
Het bericht ‘Deze goedkope jichtpil bleek goed voor hartpatiënten, maar werd gekaapt door een sluwe farmaceut’
Judith Tielen (VVD)
Kuipers
17 juli 2023 - 17 augustus 2023
Het bericht ‘Nieuwe strategie tabaksfabrikanten: investeren in medicijnen voor rokers’
Rudmer Heerema (VVD)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
14 juni 2023 - 4 juli 2023
Het bericht ‘Mindervaliden wachten soms maanden op reparatie rolstoel: ‘Al 2,5 jaar bezig’’
Lucille Werner (CDA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
6 juni 2023 - 23 augustus 2023
Het niet uitvoeren van de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen.
Eva van Esch (PvdD), Corinne Ellemeet (GL)
Kuipers
1 juni 2023 - 7 juli 2023
Het door de Europese Commissie behouden van een monopolie op een duur MS-medicijn
Joba van den Berg-Jansen (CDA), Fleur Agema (PVV)
Kuipers
17 mei 2023 - 9 juni 2023
Het bericht dat artsen minder nieuwe kankermedicijnen gaan voorschrijven
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Kuipers
19 april 2023 - 9 mei 2023
ALS en toegang tot medicijnen
Wieke Paulusma (D66)
Kuipers
17 april 2023 - 12 juni 2023
Vermeende vervuiling van Pfizer en Moderna mRNA coronavaccins
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
3 april 2023 - 8 mei 2023
Het bericht 'CBG waarschuwt voor aanhoudend tekort diabetesmedicijn Ozempic'
Judith Tielen (VVD)
Kuipers
23 maart 2023 - 11 mei 2023
Het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over de vergoeding van een door een apotheker bereid ADHD-geneesmiddel
Maarten Hijink (SP)
Kuipers
16 maart 2023 - 29 maart 2023
Het bericht ‘Minister Kuipers ziet de wachttijden van nieuwe medicijnen afnemen’
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Kuipers
15 maart 2023 - 4 april 2023
Traditionele medicijnen die deels gemaakt zijn van bedreigde plant- en diersoorten
Eva van Esch (PvdD)
Kuipers
13 maart 2023 - 17 maart 2023
Het bericht ‘Minister Kuipers ziet de wachttijden van nieuwe medicijnen afnemen’
Liane den Haan (Fractie Den Haan)
Kuipers
8 maart 2023 - 8 mei 2023
Het bericht ‘Patiënten ziekenhuis Isala kregen hartapparatuur opgedrongen’
Judith Tielen (VVD)
Kuipers