Stemming

Motie-Klijnsma c.s. over een coulanceregeling

41,3 %
58,7 %


CDA

PvdA

SGP

PvdD

VVD

SP

CU

PVV

GL

D66


Nr. 49 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er chronisch zieke en gehandicapte mensen zijn die, ondanks dat zij met hoge meerkosten geconfronteerd worden, geen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming op basis van de WTCG;

overwegende, dat er onder deze groep mensen velen zijn die van een krappe beurs rond moeten komen en die de tegemoetkoming hard nodig hebben;

verzoekt de regering om een coulanceregeling per 1 januari 2012 in het leven te roepen voor chronisch zieke en gehandicapte mensen die wel de meerkosten maken, maar niet in aanmerking komen voor de tegemoetkoming;

verzoekt de regering tevens om de onafhankelijke Bezwaar- en Adviescommissie (BAC) die in het leven is geroepen naar aanleiding van de motie-Klein Breteler met de uitvoering van deze coulanceregeling te belasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Voortman

Wiegman-van Meppelen Scheppink