Stemming

Motie-Van Gerven/Leijten over de groep die ten onrechte buiten de boot valt

18,0 %
82,0 %


PvdD

PVV

CDA

GL

CU

VVD

SP

D66

SGP

PvdA


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat ondanks de invoering van verbeteringen voor een juiste afbakening van de groep die in aanmerking hoort te komen voor een tegemoetkoming in het kader van de WTCG, er aan het einde van dit jaar nog een groep van circa 40 000 mensen met een chronische aandoening of handicap overblijft, waaronder mensen met een auditieve of visuele beperking of een zeldzame aandoening, die ten onrechte geen tegemoetkoming ontvangt;

overwegende, dat door alle huisartsen in Nederland te vragen, aan te geven welke mensen tot die doelgroep behoren, na toestemming van betrokkenen deze groep goed valt te traceren;

constaterende, dat dekking voor een tegemoetkoming aan deze groep kan worden gevonden in de besparingen op de uitgaven aan dieetkosten en/of een verlenging van het fysiotherapiecriterium naar twee jaar;

verzoekt de regering de groep die ten onrechte buiten de boot valt via de huisarts op te sporen, zodat die ook nog dit jaar een tegemoetkoming kan krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten


Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

2011-04-28
Dossier: 31706
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-45.html