Stemming

Motie Leijten over behoud van de aftrek voor speciale brillenglazen

45,3 %
54,7 %


Verdonk

VVD

SP

D66

SGP

PvdD

CDA

GL

CU

PvdA

PVV


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 26
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geen speciale brillen en andere zichthulpmiddelen kunnen worden afgetrokken;

verzoekt de regering in de nieuwe wet uitdrukkelijk de aftrek voor speciale brillenglazen – voor mensen met een ernstige zichtbeperking – te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie Leijten over behoud van de aftrek voor speciale brillenglazen

2008-11-19
Dossier: 31706
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-26.html