Stemming

Motie Leijten over de fiscale aftrekbaarheid van de aanvullende zorgverzekering

43,3 %
56,7 %


CU

PvdA

SGP

VVD

SP

GL

PVV

Lid-Verdonk

CDA

PvdD

D66


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 25
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat voor veel mensen met lage inkomens, waaronder ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, een aanvullende zorgverzekering moeizaam te betalen is;

verzoekt de regering de aanvullende zorgverzekering fiscaal aftrekbaar te houden in de buitengewone uitgavenregeling in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie Leijten over de fiscale aftrekbaarheid van de aanvullende zorgverzekering

2008-11-19
Dossier: 31706
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-25.html