Stemming

Motie-Van Gerven/Leijten over eventuele besparingen

38,0 %
62,0 %


CDA

D66

PvdD

CU

SGP

PVV

GL

VVD

PvdA

SP


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nieuwe kostenoverschrijdingen in de zorg niet vallen uit te sluiten;

van mening, dat het uit oogpunt van zorgvuldigheid, continuïteit en menselijke gelijkwaardigheid niet wenselijk is te korten op de tegemoetkomingen in het kader van de WTCG;

spreekt uit dat eventuele besparingen niet gezocht moeten worden in het budget bestemd voor de WTCG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten