Stemming

Motie-Van Gerven/Leijten over eventuele besparingen

38,0 %
62,0 %


PVV

CU

PvdA

CDA

GL

SGP

VVD

D66

SP

PvdD


Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat nieuwe kostenoverschrijdingen in de zorg niet vallen uit te sluiten;

van mening, dat het uit oogpunt van zorgvuldigheid, continuïteit en menselijke gelijkwaardigheid niet wenselijk is te korten op de tegemoetkomingen in het kader van de WTCG;

spreekt uit dat eventuele besparingen niet gezocht moeten worden in het budget bestemd voor de WTCG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Leijten


Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

2011-04-28
Dossier: 31706
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid sociale zekerheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-46.html