Gepubliceerd: 19 november 2008
Indiener(s): Jet Bussemaker (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-23.html
ID: 31706-23
Origineel: 31706-2

31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 23
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 november 2008

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 4, tweede lid, wordt de zinsnede «Zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet en indicatieorganen als bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: Zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet, indicatieorganen als bedoeld in artikel 9a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, colleges van burgemeester en wethouders en andere bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instanties.

Toelichting

Met deze wijziging wordt geregeld dat, naast de zorgverzekeraars en het CIZ, ook de gemeenten verplicht zijn mee te werken aan het verstrekken aan het CAK van de gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht op de tegemoetkoming. Op dit moment is dat nog niet het geval. Zodra voor de uitvoering van deze wet gegevens van gemeenten nodig zijn, gaat deze verplichting voor de gemeenten gelden. Deze wettelijke verplichting waarborgt in beginsel dat deze gegevens ook worden geleverd. Daarnaast is het mogelijk gemaakt te regelen dat de verplichting ook gaat gelden voor andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen instanties die een rol in de keten vervullen. Dit kan nodig zijn indien blijkt dat voor de nadere verfijning van de afbakening de gegevens van concrete andere partijen nodig zijn.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker