Stemming

Motie Weekers c.s. over de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor een vlekkeloze uitvoering van de wet

44,7 %
55,3 %


Verdonk

SP

D66

PvdD

CDA

PvdA

PVV

CU

VVD

GL

SGP


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 31
MOTIE VAN HET LID WEEKERS C.S.

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

– dat de nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zeer ingewikkeld is;

– dat volgens het rapport-Berenschot grote risico’s bestaan over de gegevensuitwisseling tussen de diverse betrokken instanties;

– dat grote zorgen bestaan over de vraag of het CAK in november 2010 gereed is voor een vlekkeloze uitvoering van de uitkering van de forfaits;

– dat het CAK zich tegen die tijd nog in de transitiefase bevindt en nog geen publiekrechtelijk uitvoeringsorgaan is;

van oordeel, dat de staatssecretaris van VWS zich bij onverhoopte problemen niet kan verschuilen achter het feit dat de transitiefase dan nog niet is afgerond;

spreekt als haar mening uit dat de staatssecretaris van VWS haar volledige politieke verantwoordelijkheid moet nemen voor een vlekkeloze uitvoering van de wet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers

Sap

Leijten

Van der Vlies

Agema


Motie Weekers c.s. over de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris voor een vlekkeloze uitvoering van de wet

2008-11-19
Dossier: 31706
Indiener(s): Jolande Sap (GL), Renske Leijten (SP), Bas van der Vlies (SGP), Fleur Agema (PVV), Frans Weekers (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31706-31.html