Kamerstuk 31706-51

Motie-Klijnsma c.s. over het besluit over de toekomst van de WTCG

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


41,3 %
58,7 %

CDA

VVD

CU

GL

PvdA

PvdD

D66

SGP

SP

PVV


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er onder de groep chronisch zieken en gehandicapten veel mensen zijn die hoge meerkosten maken en die van een krappe beurs rond moeten komen;

overwegende, dat de minister binnen afzienbare tijd een besluit neemt over de toekomst van de WTCG en over het doorontwikkelen van de criteria;

verzoekt de regering om bij dat besluit ten minste uit te gaan van het budget dat nu wordt gebruikt voor de uitvoering van de regeling en ten minste dit budget beschikbaar te houden voor tegemoetkoming aan chronisch zieke en gehandicapte mensen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Voortman

Wiegman-van Meppelen Scheppink