Kamerstuk 31706-47

Motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een keuzemogelijkheid om het bedrag niet te ontvangen

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


48,0 %
52,0 %

PvdD

CU

D66

SP

CDA

GL

PvdA

SGP

VVD

PVV


Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat bij de afbakeningscriteria voor de WTCG geen rekening wordt gehouden met het inkomen van chronisch zieken en gehandicapten;

overwegende, dat dit betekent dat er chronisch zieken en gehandicapten zijn die zelf ervaren dat ze overbodig een tegemoetkoming krijgen op basis van de WTCG;

overwegende, dat in deze tijd van bezuinigingen projecten ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en gehandicapten lastig gefinancierd kunnen worden;

verzoekt de regering in de beschikking algemene tegemoetkoming WTCG een alinea op te nemen met daarin een keuzemogelijkheid om het bedrag niet te ontvangen;

verzoekt de regering tevens de som van de niet-uitgekeerde bedragen te investeren in een bestaand fonds ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van leven voor chronisch zieken en gehandicapten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Klijnsma

Voortman