Kamerstuk 31706-26

Motie Leijten over behoud van de aftrek voor speciale brillenglazen

Dossier: Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)


45,3 %
54,7 %

D66

PvdD

Lid-Verdonk

VVD

PVV

SGP

CDA

PvdA

SP

CU

GL


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 26
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geen speciale brillen en andere zichthulpmiddelen kunnen worden afgetrokken;

verzoekt de regering in de nieuwe wet uitdrukkelijk de aftrek voor speciale brillenglazen – voor mensen met een ernstige zichtbeperking – te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten