Kamerstuk 31706-26

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Dossier: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten


45,3 %
54,7 %

D66

GL

Verdonk

SP

CU

SGP

PvdA

VVD

CDA

PVV

PvdD


31 706
Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

nr. 26
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geen speciale brillen en andere zichthulpmiddelen kunnen worden afgetrokken;

verzoekt de regering in de nieuwe wet uitdrukkelijk de aftrek voor speciale brillenglazen – voor mensen met een ernstige zichtbeperking – te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten