48,0 %
52,0 %

GL

SGP

CU

CDA

D66

PvdA

PVV

SP

VVD

PvdD


Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister voornemens is om met verbetervoorstellen voor de WTCG te komen;

overwegende, dat uit het rapport-Linschoten duidelijk wordt dat bepaalde groepen waaronder blinde en visueel gehandicapte mensen, mensen met een auditieve stoornis en bijvoorbeeld mensen met een zeldzame aandoening, niet worden bereikt;

verzoekt de regering om nog dit jaar het inzicht dat verkregen is op basis van het rapport-Linschoten te benutten en de in het rapport aangewezen groepen dit jaar van een tegemoetkoming te voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma

Voortman

Wiegman-van Meppelen Scheppink