Wetsvoorstel 31700-V - 16 september 2008
Indieners: Bert Koenders (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA), Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Verslag
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Verslag
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)