Stemming

Motie Boekestijn over het niet meer meestijgen van het OS-budget met de groei van het BNP

20,7 %
79,3 %


PvdA

PVV

SGP

VVD

D66

CDA

Lid-Verdonk

GL

SP

CU

PvdD


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 37
MOTIE VAN HET LID BOEKESTIJN

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de koppeling van het OS-budget aan de groei van het BNP leidt tot onderuitputting waardoor de effectiviteit van het beleid in het geding komt;

verzoekt de regering het OS-budget niet meer mee te laten stijgen met de groei van het BNP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Boekestijn


Motie Boekestijn over het niet meer meestijgen van het OS-budget met de groei van het BNP

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Arend Jan Boekestijn (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-37.html