Stemming

Motie Voordewind over versterking van social protection in het ontwikkelingsbeleid

79,3 %
20,7 %


PVV

GL

D66

PvdD

Lid-Verdonk

SP

VVD

CU

PvdA

SGP

CDA


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 52
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Afrikaanse Unie zich middels een Call for action on Social Protection en de Livingstone plus 2 conference voorstander heeft betoond van het formuleren van beleid voor social protection, waaruit blijkt dat het draagvlak voor het invoeren hiervan groot is in Afrika;

overwegende, dat social protection door de Afrikaanse Unie wordt gezien als een mensenrecht, onder verwijzing naar artikel 25 van de Universele verklaring van de rechten van de mens;

constaterende, dat het Verenigd Koninkrijk gehoor heeft gegeven aan de wens van Afrikaanse leiders door in het Britse ontwikkelingsbeleid stevig in te zetten op social protection;

verzoekt de regering gehoor te geven aan de oproep van de Afrikaanse Unie door te onderzoeken hoe social protection in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid versterkt kan worden en te inventariseren op welke manieren aansluiting gezocht kan worden bij initiatieven van het Verenigd Koninkrijk en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van der Staaij


Motie Voordewind over versterking van social protection in het ontwikkelingsbeleid

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-52.html