Kamerstuk 31700-V-67

AIV-advies “Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 4 december 2008
Indiener(s): Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-67.html
ID: 31700-V-67

31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 67
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2008

Graag bied ik u hierbij het AIV-advies «Universality of Human Rights: Principles, Practice and Prospects» aan1.

Ik zend dit advies eveneens aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.