Stemming

Motie Irrgang over uitvoering van de evaluatie over het draagvlak door een onafhankelijke organisatie

38,7 %
61,3 %


CDA

SGP

PvdD

VVD

PvdA

SP

Lid-Verdonk

GL

PVV

D66

CU


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 32
MOTIE VAN HET LID IRRGANG

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering de evaluatie over het draagvlak wil laten uitvoeren door de IOB;

constaterende, dat de directeur van de IOB als voormalig draagvlakambassadeur onder voormalig minister Herfkens niet onafhankelijk kan zijn;

verzoekt de regering de evaluatie over het draagvlak te laten uitvoeren door een werkelijk onafhankelijke organisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Irrgang


Motie Irrgang over uitvoering van de evaluatie over het draagvlak door een onafhankelijke organisatie

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Ewout Irrgang (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-32.html