Stemming

Motie Diks en Vendrik over 25 mln. extra voor klimaatadaptatie

24,7 %
75,3 %


CU

VVD

D66

PvdA

CDA

PvdD

SP

SGP

PVV

Lid-Verdonk

GL


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 56
MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN VENDRIK

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat klimaatverandering nationale en internationale ontwikkelingsdoelen, zoals de Millennium Devellopment Goals, in gevaar brengt;

constaterende, dat in de begroting van 2009 in verhouding tot het geld voor hernieuwbare energie en milieu maar weinig geld beschikbaar is voor klimaatadaptatie;

verzoekt de regering bij de Voorjaarsnota 2009 25 mln. extra non-ODA en non-milieumiddelen voor klimaatadaptatie uit te trekken, en tevens reeds beschikbare middelen voor klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden toe te voegen aan een nieuw subartikel «klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden» van beleidsartikel 6,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Vendrik


Motie Diks en Vendrik over 25 mln. extra voor klimaatadaptatie

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Kees Vendrik (GL), Isabelle Diks (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn lucht natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-56.html