Kamerstuk 31700-V-116

Motie Voordewind c.s. over monitoren van de behandeling van oppositieleden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 116
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het geweld tegen de demonstranten in Iran aanhoudt;

verzoekt de regering de behandeling van oppositieleden te monitoren en roept de regering op, indien daartoe wordt verzocht, in nood verkerende oppositieleiders onderdak te verlenen in de ambassade, zoals ook is gebeurd in Zimbabwe,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Haverkamp

Van Dam