Kamerstuk 31700-V-33

Motie Haverkamp c.s. over een officiële "Go America 2009"

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


82,0 %
18,0 %

GL

Verdonk

SP

CDA

VVD

SGP

PvdA

PvdD

D66

PVV

CU


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 33
MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2009 wordt stilgestaan bij het feit dat het 400 jaar geleden is dat Nederlanders zich vestigden in Nieuw Amsterdam, het huidige New York;

constaterende, dat er op dit moment allerlei activiteiten zoals «Go Dutch» georganiseerd worden ter herdenking van deze bijzondere gebeurtenis en 400 jaar bilaterale betrekkingen waarbij echter het zwaartepunt in New York zal liggen;

constaterende, dat de nadruk van deze viering zal liggen op de gedeelde identiteit en geschiedenis tussen beide landen en de gedeelde waarden van openheid, internationale oriëntatie, creativiteit, diversiteit en tolerantie;

van mening, dat deze bijzondere gebeurtenis mede vanwege de goede transatlantische betrekkingen, zoals ook duidelijk werd tijdens de recente presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ook in Nederland niet ongemerkt voorbij mag gaan;

verzoekt de regering in aansluiting op andere initiatieven in Nederland een officiele «Go America 2009» te organiseren in de periode van 10–13 september 2009,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp

Van Dam

Voordewind

Van Baalen