Gepubliceerd: 17 november 2008
Indiener(s): Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken) (CDA), Bert Koenders (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-66.html
ID: 31700-V-66

31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 66
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 december 2008

In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)

Art.Omschrijving Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging
  verplichtingenuitgaven ontvangsten verplichtingen uitgavenontvangsten
 TOTAAL 9 929 534836 375 9 928 454836 375
        
 Niet-beleidsartikelen 800 96951 647 799 88951 647
11 Algemeen 713 526744 853 51 647 712 446 743 773 51 647

De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

TOELICHTING

Algemeen

De ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. De wijzigingen vloeien voort uit de motie-Van Geel c.s. (TK2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie-Hamer c.s. (nr.15) en de motie-Slob c.s. (nr.17).

Het gaat hierbij om het volgende (niet-)beleidsartikel:

11 Algemeen

Artikelgewijs

In de artikelgewijze toelichting van de Memorie van Toelichting 2009 (TK, 31 700 V) dient de volgende wijziging en aanvulling te worden aangebracht.

Beleidsartikel 11: Algemeen

Op pagina 119 dient de tabel «Niet-beleidsartikel 11 Algemeen» te worden vervangen door:

Niet-beleidsartikel 11 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

 2007 2008 20092010 2011 2012 2013
Verplichtingen712 357756 241712 446713 813681 736681 736681 736
        
Uitgaven:       
        
Uitgaven totaal718 295761 912743 773727 633663 297671 059676 059
11.1 Apparaatsuitgaven 718 295 761 912 743 773727 633 663 297 671 059 676 059
        
Ontvangsten211 98081 64751 64751 64751 64751 64751 647
        
11.10 Diverse ontvangsten 73 619 81 647 51 647 51 64751 647 51 647 51 647
11.20 Koersverschillen138 361 0 0 0 0 0 0

In het kader van de uitvoering van motie-Van Geel c.s. (TK 2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie-Hamer c.s. (nr. 15) en de motie-Slob c.s. (nr. 17) wordt artikel 11 verlaagd over de jaren 2009 t/m 2013. Dit betreft de toedeling subsidietaakstelling en toedeling taakstelling inhuur externen.

Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen wijzigt de tabel «Opbouw uitgaven»op pagina 128 als volgt.

11.1 Apparaatsuitgaven

Opbouw uitgaven (EUR 1000)

 2005 2006 20072008 2009 2010 2011 2012 2013
Stand ontwerpbegroting 2008    716 605689 674 668 666 649 448651 657 
mutatie Nota van Wijziging 2008         
mutatie amendement 2008          
mutatie 1e suppletore begroting 2008    45 097 55 20460 199 15 258 20 811 
nieuwe mutaties 2008    210 – 25 21 2121 
Stand ontwerpbegroting 2009 voor Nota van wijziging 653 443 650 211 718 295 761 912744 853 728 886 664 727 672 489 677 489
mutaties Nota van wijziging    – 1 080 – 1 253 – 1 430– 1 430 – 1 430
Stand ontwerpbegroting 2009 na Nota van wijziging   761 912 743 773 727 633 663 297671 059 676 059

Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen wijzigt de tabel «Kengetallen personeel en materieel»op pagina 120 als volgt.

Kengetallen personeel en materieel

 2007 2008 20092010 2011 2012 2013
Personeel       
Loonkosten departement       
Gemiddelde bezetting 1 8761 843 1 841 1 779 1 680 1 680 1 680
Gemiddelde prijs 64 548 69 000 75 000 78 00078 000 78 000 78 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) 121 081 127 201 138 050 138 755131 055 131 055 131 055
        
Loonkosten posten (excl. themadeskundigen)       
Gemiddelde bezetting 1 2201 281 1 248 1 248 1 195 1 195 1 195
Gemiddelde prijs 72 024 80 000 82 000 83 00084 000 84 000 84 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) 87 862 102 509 102 299 103 561100 361 100 361 100 361
        
Loonkosten themadeskundigen (posten)       
        
Gemiddelde bezetting 2725 24 23 23 23 23
Gemiddelde prijs75 547 80 000 84 000 87 000 87 000 87 00087 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) 2 0442 000 2 000 2 0002 000 2 000 2 000
        
Totaal loonkosten ambt. Personeel       
Gemiddelde bezetting 3 123 3 150 3 112 3 050 2 8982 898 2 898
Gemiddelde prijs 67 564 73 56277 875 80 114 80 545 80 545 80 545
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) 210 986231 710 242 349 244 316 233 416 233 416233 416
        
Vergoedingen       
Gemiddelde bezetting1 247 1 306 1 271 1 271 1 218 1 2181 218
Gemiddelde kosten 58 819 58 995 60 61960 666 63 304 63 304 63 304
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) 73 344 77 069 77 06977 089 77 089 77 089 77 089
        
Lokaal personeel       
Gemiddelde bezetting 2 155 2 1802 180 2 200 2 200 2 200 2 200
Gemiddelde prijs 37 224 37 000 38 000 38 000 38 00038 000 38 000
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)80 217 80 660 82 840 83 600 83 600 83 60083 600
        
Materieel       
Gemiddelde bezetting (inclusief attachés) 5 670 5 722 5 684 5 6425 490 5 490 5 490
Gemiddelde kosten 51 35355 755 48 544 45 585 40 786 42 200 43 111
Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) 291 162319 024 275 923 257 172 223 913 231 675236 675
        
Totaal toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000)655 709708 463678 181662 177618 018625 780630 780
        
Overige apparaatskosten (x EUR 1 000) 62 586 53 449 65 59265 456 45 279 45 279 45 279
        
Totaal artikel 11 Apparaatsuitgaven718 295761 912743 773727 633663 297671 059676 059

De minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. Verhagen

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

A. G. Koenders