Stemming

Motie Van Bommel over de veroordeling van de collectieve bestraffing van een Palestijnse theatergroep

24,7 %
75,3 %


Lid-Verdonk

CU

PVV

PvdD

VVD

GL

D66

SGP

CDA

SP

PvdA


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 30
MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland via een medefinancieringsorganisatie meebetaalt aan een tournee van een Palestijnse theatergroep door Nederland;

constaterende, dat dit initiatief niet door kan gaan omdat Israël de acteurs niet toestaat, de Gazastrook te verlaten;

van mening, dat ontzegging van een uitreisvergunning van acteurs een collectieve bestraffing is;

constaterende, dat een collectieve straf op grond van artikel 33 van de Conventie van Genève verboden is;

verzoekt de regering deze collectieve bestraffing van de theatergroep te veroordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel


Motie Van Bommel over de veroordeling van de collectieve bestraffing van een Palestijnse theatergroep

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-30.html