Kamerstuk 31700-V-49

Motie Voordewind c.s. over maatregelen tegen Iran wanneer de maatregelen van de Veiligheidsraad te lang op zich laten wachten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


49,3 %
50,7 %

SP

CU

VVD

D66

PvdD

CDA

Lid-Verdonk

GL

PvdA

SGP

PVV


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 49
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat meer druk op Iran nodig is om dat land ertoe te bewegen, volledig te voldoen aan hetgeen de IAEA van dat land vraagt;

overwegende, dat daartoe het tweesporenbeleid van de internationale gemeenschap (3 + 3) dat is gericht op dialoog en druk, moet worden voortgezet;

roept de regering op bij de Europese VR-leden aan te dringen op aanvullende sanctiemaatregelen met name in de Iranese bancaire en financiële sector;

en roept de regering op wanneer additionele VR-maatregelen al te lang op zich laten wachten, binnen de EU en met gelijkgezinde landen tot maatregelen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Haverkamp

Van der Staaij

Van Baalen