Stemming

Motie Van Bommel over de aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur op de herdenking in Rawagade

50,7 %
49,3 %


GL

VVD

SGP

PVV

CU

PvdD

D66

SP

Lid-Verdonk

PvdA

CDA


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 31
MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse regering in augustus 2005 heeft verklaard dat zij betreurt in 1945 inzake de Indonesische onafhankelijkheid aan de verkeerde kant van de geschiedenis te zijn gaan staan;

overwegende, dat in de daaropvolgende militaire acties door Nederlandse militairen massamoorden onder de bevolking van Indonesië zijn gepleegd, zoals in december 1947 in het dorp Rawagade op Java;

constaterende, dat de Nederlandse regering in december 2007 een vertegenwoordiger naar de herdenking in Rawagade heeft gestuurd;

verzoekt de regering op 9 december a.s. de Nederlandse ambassadeur aanwezig te laten zijn op de herdenking in Rawagade,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bommel


Motie Van Bommel over de aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur op de herdenking in Rawagade

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-31.html