Stemming

Motie Pechtold en Diks over sluiting van Guantánamo Bay

24,7 %
75,3 %


SP

CDA

PvdD

PVV

SGP

CU

GL

D66

VVD

PvdA

Lid-Verdonk


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 57
MOTIE VAN DE LEDEN PECHTOLD EN DIKS

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse regering wenst dat Guantánamo Bay gesloten wordt;

verzoekt de regering om wanneer er binnen drie maanden na de start van de ambtstermijn van de nieuwe president van de Verenigde Staten niet is aangevangen met de afbouw van Guantánamo Bay, in samenwerking met de Europese Unie te pleiten voor een VN-resolutie inzake sluiting van Guantánamo Bay,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pechtold

Diks