Kamerstuk 31700-V-42

Motie Gill'ard c.s. over het slechten van politieke, ethnische en religieuze geschillen in Sudan

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009


79,3 %
20,7 %

Lid-Verdonk

PvdA

GL

SGP

CDA

VVD

D66

PvdD

CU

PVV

SP


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 42
MOTIE VAN HET LID GILL’ARD C.S.

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een eerlijke verdeling van de opbrengsten van grondstoffen en het slechten van politieke, etnische en religieuze geschillen de uitgangspunten zijn van het Comprehensive Peace Agreement (CPA) in Sudan;

overwegende, dat het noodzakelijk is dat de internationale gemeenschap die het CPA steunt, haar verantwoordelijkheid neemt en deze uitgangspunten van het CPA ondersteunt;

verzoekt de regering in haar hulpprogramma voor Sudan meer aandacht te besteden aan het slechten van politieke, etnische en religieuze geschillen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gill’ard

Waalkens

Voordewind