Stemming

Motie Voordewind c.s. over het aan de orde stellen van eerbiediging van de mensenrechten tijdens de EU-China-top

99,3 %
0,7 %


D66

CDA

SP

SGP

Lid-Verdonk

VVD

PVV

PvdA

CU

PvdD

GL


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 48
MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat China zich in voorbereiding op en tijdens de Olympische Spelen niet heeft gehouden aan het eerbiedigen van bepaalde mensenrechten, zoals persvrijheid voor binnenlandse journalisten, (voldoende) financiële compensatie bij huisuitzettingen, het beloofde recht op demonstratie en zich niet heeft gehouden aan de internationale arbeidsrechten tijdens de bouw van het Olympisch dorp;

constaterende, dat dit een negatief effect heeft gehad op de Olympische Spelen;

van mening, dat bij de organisatie van de Wereldtentoonstelling de tekortkomingen van voor en tijdens de Olympische Spelen moeten worden voorkomen;

van mening, dat kunstcensuur in China bij de Wereldtentoonstelling onacceptabel is;

verzoekt de regering om de eerbiediging van bovengenoemde mensenrechten tijdens de EU-China-top sterk aan de orde te stellen en bilateraal en binnen EU-verband er bij China op aan te dringen, eerdere tekortkomingen actief te voorkomen en uitingsvrijheid voor kunstenaars te respecteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Diks

Pechtold

Van Dam

Van Bommel

Van der Staaij

Van Baalen


Motie Voordewind c.s. over het aan de orde stellen van eerbiediging van de mensenrechten tijdens de EU-China-top

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Harry van Bommel , Martijn van Dam (PvdA), Isabelle Diks (GL), Alexander Pechtold (D66), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP), Hans van Baalen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-48.html