Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 december 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Voorzetting (plenair debat)
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering