Kamerstuk 34300-XIII-162

Gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 13 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 8 december 2015
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-162.html
ID: 34300-XIII-162
Origineel: 34300-XIII-13
Wijzigingen: 34300-XIII-163, 34300-XIII-172

Nr. 162 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Een excellent ondernemingsklimaat wordt het verplichtingenbedrag verhoogd met € 20.000 (x € 1.000) en wordt het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.000 (x € 1.000).

II

In artikel 19 Toekomstfonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000).

Toelichting

De ICT-infrastructuur van SURF is cruciaal voor de Nederlandse kenniseconomie en de Nederlandse wetenschap. Deze infrastructuur omvat zowel de digitale hard- en software (digitale netwerken, rekenvermogen en opslagcapaciteit), als de data-infrastructuur (databases, collecties). Echter, in 2019 bereiken belangrijke componenten van de ICT-infrastructuur de «end of life» fase. Om te voorkomen dat Nederland verder achterop raakt wat betreft investeringen in ICT-innovatie, moet SURF eind 2015 een vervangingstraject van aanbesteding en implementatie starten. Daarvoor zijn de benodigde investeringen nodig.

Dit amendement beoogt een bedrag van 8 miljoen euro toe te voegen aan artikel 13 ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zoals uitgevoerd door het samenwerkingsverband SURF. Om deze ICT-infrastructuur op peil te houden is jaarlijks 30 miljoen euro nodig, een bedrag dat is vastgesteld door ICT-regie, en bevestigd door de ministeries van OCW en EZ. OCW stelt structureel 18,5 miljoen euro beschikbaar en de instellingen 3,5 miljoen euro, bovenop de exploitatie en investeringen in lokale campusinfrastructuren. Er is dus een structureel gat van 8 miljoen euro. Voor 2017, 2018 en 2019 wordt dit gat door een nieuwe toezegging gehalveerd. Voor 2016 niet en ook voor de periode na 2019 is er nog geen adequate financiering. De indieners willen dat de Minister ook hiervoor een committering afgeeft. Daartoe wordt in dit amendement ook de daarvoor benodigde verplichtingenruimte beschikbaar gesteld. Zo kunnen in 2016 al de verplichtingen worden aangegaan voor de door de indieners van dit amendement gewenste uitgaven in 2017, 2018 en 2019. Met dit amendement wordt ook een adequate financiering voor de verplichtingen en uitgaven in 2016 geregeld. De dekking wordt gevonden door verlaging van artikel 19 met het benodigde bedrag, ten laste van het Toekomstfonds. Veel bedrijven en kennisinstellingen hebben baat bij de investeringen van SURF. Daarmee past deze investering bij de doelstellingen van het Toekomstfonds. SURF heeft al een reguliere aanvraag uit het Toekomstfonds gedaan. Er is een gerede kans dat de uitgaven uit het Toekomstfonds in het fonds zullen terugkeren.

Mei Li Vos Verhoeven