Kamerstuk 34300-XIII-163

Nader gewijzigd amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven ter vervanging van nr. 162 over een bedrag van 8 miljoen euro ten behoeve van de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Gepubliceerd: 8 december 2015
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA), Kees Verhoeven (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XIII-163.html
ID: 34300-XIII-163
Origineel: 34300-XIII-162

88,0 %
12,0 %

PvdA

50PLUS

Houwers

PVV

PvdD

GrKÖ

Van Vliet

CU

SGP

GL

Klein

GrBvK

D66

SP

VVD

CDA


Nr. 163 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 162

Ontvangen 8 december 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 19 Toekomstfonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 8.000 (x € 1.000).

II

In artikel 19 Toekomstfonds worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000).

Toelichting

De ICT-infrastructuur van SURF is cruciaal voor de Nederlandse kenniseconomie en de Nederlandse wetenschap. Deze infrastructuur omvat zowel de digitale hard- en software (digitale netwerken, rekenvermogen en opslagcapaciteit), als de data-infrastructuur (databases, collecties). Echter, in 2019 bereiken belangrijke componenten van de ICT-infrastructuur de «end of life» fase. Om te voorkomen dat Nederland verder achterop raakt wat betreft investeringen in ICT-innovatie, moet SURF eind 2015 een vervangingstraject van aanbesteding en implementatie starten. Daarvoor zijn de benodigde investeringen nodig.

Dit amendement beoogt een bedrag van 8 miljoen euro binnen artikel 19 Toekomstfonds te oormerken voor de ICT-infrastructuur van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, zoals uitgevoerd door het samenwerkingsverband SURF. Veel bedrijven en kennisinstellingen hebben baat hebben bij de investeringen van SURF. Daarmee past deze investering bij de doelstellingen van het Toekomstfonds. SURF heeft al een reguliere aanvraag uit het Toekomstfonds gedaan. Er is een gerede kans dat de uitgaven uit het Toekomstfonds in het fonds zullen terugkeren.

Mei Li Vos Verhoeven